Oprávnění

Autorizace vydané ČKAIT dle zákona č. 360/1992 Sb.,
autorizovaní inženýři a technici v oborech :

Pozemní stavby

Vodohospodářské stavby

Dopravní stavby

Geologie

Oprávnění vydané Obvodním báňským úřadem dle zákona č. 61/1988 Sb. :​

K hornické činnosti dle § 2, písmen b),c),e),i)

K činnosti prováděné hornickým způsobem dle § 3, písmen a),e)

Osvědčení vydané Státní báňskou správou

o odborné způsobilosti závodního lomu

 s těžbou do 500 000 tun